انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

در روز پنجشنبه 17 مهر ماه 1393 با حضور جمعي از زنان كارآفرين و فعالان اقتصادي زن استان سيستان و بلوچستان و كارشناسان اقتصادي معاونت برنامه ريزي و توسعه راهبردي رياست جمهوري ؛ خانم دكتر بهرامي تاش از اساتيد و محققين دانشگاههاي كانادا و بانك جهاني و مسئولين استانداري ؛ فرماندار قصر قند ؛ اعضاي شوراي شهر زاهدان  و همچنين مسئولين انجمن حامي در محل استانداري برگزار گرديد .

در ابتداي  اين نشست خانم فاطمه اشرفي رئيس هيات مديره انجمن حامي به شرح اهداف برگزاري اين نشست و ضرورت هاي توجه به زنان در مناطق محروم و تلاش براي فراهم كردن زمينه هاي توانمند سازي توامان اجتماعي و اقتصادي زنان در اين مناطق پرداختند و در ادامه آقاي كاكوندي مشاور استاندار در امور جوانان به وجود حداقل  500 زن سرپرست خانوار در استان در كنار تعداد قابل توجهي زنان بد سرپرست كه با  مشكلات اقتصادي روبر هستند اشاره كردند كه اين مساله عاملي است كه بر كيفيت زندگي خانوار و به خصوص بر چگونگي تربيت اجتماعي و دسترسي به آموزش كودكان اين خانواده ها اثر گذار است و لذا بايد برنامه ريزي جدي براي توجه و ارتقاي توانايي هاي اين زنان انجام پذيرد .

پس از صحبت هاي مسئولين استان ؛ شركت كنندگان كه زنان فعال در حوزه هاي اقتصادي و بازرگاني بودند به شرح مشكلات و چالش هاي فراروي پيشرفت زنان در حوزه هاي اقتصادي پرداختند و از مشكلاتي همچون بالا بودن نرخ زنان بي سرپرست و بي سرپرست استان در سطح كشوري ؛ پائين بودن نرخ سواد ؛ ناديده گرفته شدن حقوق انساني زنان ؛‌ عدم تغيير  نظام برنامه ريزي براي ارتقاي جايگاه زنان استان متناسب با سطح توقعات و نيازهاي زنان ؛ فقدان برنامه ريزي جدي و عملي براي جذب حداكثري كودكان بازمانده از تحصيل و به خصوص دختران به آموزش ؛ عدم دسترسي كودكان داراي مادر ايراني و پدر خارجي به آموزش و مدارس دولتي ؛ فقدان مهارت هاي ارتباط موثر ميان كارآفرينان اقتصادي و ساير كارگزاران اجرايي و اجتماعي ؛ ناديده گرفته شدن نقش زنان در خانواده و جامعه ؛ فقدان برنامه هاي توسعه محور و انگيزشي به جاي تزريق پول به برنامه هاي توانمند سازي اقتصادي ؛ پائين بودن نرخ دسترسي به خدمات بهداشتي مناسب براي زنان استان ؛ فقدان مكان آموزشي مناسب در مناطق حاشيه اي شهر زاهدان كه بتواند آموزش دختران را پوشش دهد ؛ فقدان برنامه عملياتي براي بازار يابي كالاها و محصولات توليد شده توسط زنان استان .

در راستاي طرح مشكلات و موانعي كه براي توسعه زنان استان سيستان و بلوچستان وجود دارد ؛ پيشنهادات قابل توجهي نيز طرح شد كه بخشي از نقطه نظرات طرح شده توسط شركت كنندگان در اين نشست هم انديشي به شرح زير هستند :

 • تلاش براي جذب حداكثري زنان و كودكان استان به آموزش در قالب برنامه ريزي و اجراي برنامه ها و سياست هاي تشويقي به خانواده براي اعزام كودكانشان به مدرسه .
 • تلاش براي افزايش حضور دختر بچه ها در مدرسه
 • افزايش برنامه ريزي هاي توسعه اي و حمايتي از زنان بد سرپرست و بي سرپرست خانوار استان
 • تاسيس صنايع كوچك و صنايع دستي زنان در استان
 • اولويت زنان در نظام آموزشي استان
 • تاسيس و تقويت مراكز آموزش فني و حرفه اي و برنامه ريزي براي كارآفريني زنان
 • رفع موانع حقوقي براي دسترسي كودكان داراي مادر ايراني
 • تشكيل شبكه ارتباطي توانمند سازي اقتصادي زنان در استان
 • روزآمد نمودن و طراحي محصولات دستي زنان براساس نيازهاي بازار
 • ايجاد بازارچه هاي موقت و دائم براي صنايع و محصولات توليد شده توسط زنان استان
 • ارائه وام هاي خود اشتغالي و كم بهره به زنان كارآفرين در استان
 • بهره گيري از ظرفيت سازمانهاي غير دولتي براي ساماندهي و پيشبرد مسايل مربوط به زنان در استان

از ديگر برنامه هاي اجرا شده در اين نشست ؛ سخنراني خانم دكتر ركسانا بهرامي تاش بود كه تجارب ارزنده خود در برنامه ها و مطالعات انجام شده براي توانمند سازي اقتصادي زنان در خاورميانه و شمال آفريقا را ارائه نمودند و زمينه هاي مشترك اجتماعي ميان آن مناطق و كشور ايران را فرصتي براي بهره گيري از تجارب گذشته و مطالعات انجام شده در اين حوزه دانستند .

خانم دكتر مريم اشرفي از كارشناسان معاونت برنامه ريزي و توسعه راهبردي رياست جمهوري نيز در پايان ضمن جمعبندي مباحث مطرح شده به ارائه برنامه ها و سياست هاي دولت تدبير و اميد براي محروميت دايي از مناطق و استان هاي محروم و به ويژه برنامه ريزي براي توسعه پايدار زنان اين مناطق پرداختند.

DSC02490 DSC02492 DSC02494 DSC02497

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید