انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی

ساختار تشکیلاتی انجمن حامی

ارکان انجمن عبارتند از:
۱- هیأت مؤسس، که پس از تشکیل، حذف و اعضای آن در صورت تمایل به عضویت هیأت امناء در آمدند.
۲- هیأت امناء، که متشکل از حداقل پنج عضو بوده و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است.
۳- هیأت مدیره، که متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل از اعضاء هیأت امناء و یا افراد دیگری به پیشنهاد آنان است و اعضای آن، براساس رای اکثریت اعضاء انتخاب می‌شوند.

معرفی اعضای هیأت‌مدیره

بر اساس آخرین انتخابات انجام شده، افراد زیر توسط اعضای هیأت امناء به عنوان اعضای هیأت‌مدیره انتخاب شدند:
۱- خانم فاطمه اشرفی(رئیس هیئت امناء)
۲- خانم فرانک صالحی(مدیر عامل)
۳- آآاقای مرتضی خیرآبادی( رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیات مدیره)

۴- خانم مهناز احمدی دستجردی(خزانه دار و عضو هیئت مدیره)

5- آاقای محمد حسین عطاران کاخکی(نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره)

منابع درآمد و بودجه

بودجه‌ی انجمن از طریق کمک‌های مراکز و سازمان‌های ملی و بین‌المللی فعال و علاقمند در امور بشردوستانه، ارائه‌ی خدمات و اجرای پروژه، حق عضویت اعضای وابسته و پیوسته، و جمع‌آوری کمک‌های مردمی تأمین می‌گردد.

چارت تشکیلاتی انجمن حامی ۱401

سبد خرید