انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

ساختار تشکیلاتی انجمن حامی

ارکان انجمن عبارتند از:
۱- هیأت مؤسس، که پس از تشکیل، حذف و اعضای آن در صورت تمایل به عضویت هیأت امناء در آمدند.
۲- هیأت امناء، که متشکل از حداقل پنج عضو بوده و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است.
۳- هیأت مدیره، که متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل از اعضاء هیأت امناء و یا افراد دیگری به پیشنهاد آنان است و اعضای آن، براساس رای اکثریت اعضاء انتخاب می‌شوند. در حال حاضر خانم فرانک صالحی با رای هیات امنا مسئولیت مدیر عاملی انجمن حامی را بر عهده دارند.

خانم فاطمه اشرفی نیز با سمت رییس هیات موسس انجمن حامی به اهداف این موسسه کمک می نمایند.

 

معرفی اعضای هیأت‌مدیره

بر اساس آخرین انتخابات انجام شده، افراد زیر توسط اعضای هیأت امناء به عنوان اعضای هیأت‌مدیره انتخاب شدند:
۱- خانم فاطمه اشرفی(رئیس هیئت امناء)
۲- خانم فرانک صالحی(مدیر عامل)
۳- آآاقای مرتضی خیرآبادی( رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیات مدیره)

۴- خانم مهناز احمدی دستجردی(خزانه دار و عضو هیئت مدیره)

5- آاقای محمد حسین عطاران کاخکی(نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره)

منابع درآمد و بودجه

بودجه‌ی انجمن از طریق کمک‌های مراکز و سازمان‌های ملی و بین‌المللی فعال و علاقمند در امور بشردوستانه، ارائه‌ی خدمات و اجرای پروژه، حق عضویت اعضای وابسته و پیوسته، و جمع‌آوری کمک‌های مردمی تأمین می‌گردد.

چارت تشکیلاتی انجمن حامی ۱401

سبد خرید