انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

درباره‌ ما و تاریخچه فعالیت حامی

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)

سازمان پناهندگان دانمارک (دی.آر.سی)

آژانس پناهندگان سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه(آپرین)

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تهران

شبکه آسیایی کاهش فجایع و بلایا   

 

ICVA    International Council of Voluntary Agencies

 

سبد خرید