انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

دفتر خراسان رضوی (مشهد)

حامی در استان خراسان رضوی و شهر مشهد فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ با ارائه خدمات آموزشی به کودکان بازمانده از تحصیل در جامعه محلی پناهندگان ساکن در شهر مشهد آغاز نمود. سوادآموزی کودکان، نوجوانان و زنان پناهنده از اقدامات ۱۲ ساله ی آموزشی حامی در مشهد می باشد که با استقبال گسترده ای نیز روبرو شده است .

در سال ۱۳۹۴ مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران (UNHCR) و به منظور افزایش دسترسی پناهندگان به خدمات اجتماعی، تاسیس شد و از ابتدا تاکنون ارائه دهنده خدمات جامع اجتماعی، آموزشی، معیشتی، حقوقی، روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی به پناهندگان و مهاجرین مقیم استان خراسان رضوی می باشد.

یکی از آخرین دستاوردهای حامی در مشهد تاسیس مرکز کارآفرینی و کارگاه توانمندسازی زنان پناهنده در سال ۱۳۹۷ می باشد که به موجب آن بسترسازی جهت اشتغال بانوان پناهنده در ایران، صورت پذیرفت. کارگاه خیاطی مرکز کارآفرینی حامی مشهد با دریافت سفارشات از نهادهای دولتی و غیردولتی، هم اکنون به صورت پایدار و مستقل به فعالیت خود به منظور توانمند سازی اقتصادی زنان پناهنده در شهر مشهد ادامه می دهد.

همکاری و تعامل مثبت با سایر دستگاههای دولتی ، غیر دولتی و بین المللی از جمله نقاط قوت انجمن در سطح استان خراسان می باشد .

دفتر خراسان رضوی (مشهد)

سبد خرید