انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

دفتر خراسان رضوی (مشهد)

 

دفتر انجمن حامی در مشهد

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده.حامی فعالیت های خود را در استان خراسان رضوی و به مرکزیت شهر مشهد در سال1388 آغاز نموده است . 3 حوزه موثر در این فعالیت ها ؛ ایجاد موقعیت برای دسترسی کودکان باز مانده از تحصیل به آموزش ، ارائه خدمات اجتماعی به زنان و گروههای آسیب دیده و آسیب پذیر پناهنده و نیز توانمند سازی جوانان پناهنده ساکن در این استان بوده است . 

فعالیت های انجام شده طیف وسیعی از خدمات و تسهیلات را به خود اختصاص می داده است که شامل برگزاری دوره های آموزشی برای کودکان باز مانده از تحصیل ، آموزش های کاربردی برای زنان و جوانان پناهنده ، ارائه خدمات مشاوره حقوقی ،روانشناسی و بهداشتی به گروههای آسیب دیده و در معرض آسیب، برگزاری دوره های توانمند سازی فردی و اجتماعی برای جوانان، ایجاد مرکز کارآفرینی برای زنان ،برگزاری دوره ها و نشست های منطقه ای و بین المللی با هدف توانمند سازی زنان در افغانستان و افزایش نقش آنان در بازسازی افغانستان و … بوده است .   

مرکز آموزش پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل در طول 14 سال اخیر همواره پذیرای کودکان و نوجوانان پناهنده ای بوده است که امکان دسترسی به آموزش را نداشته اند. در این مرکز علاوه بر خدمات آموزشی تلاش می شود تا سایر حوزه های تربیتی ، روانشناسی و مددکاری اجتماعی کودکان نیز مورد توجه و حمایت قرار گیرد .

دفتر انجمن حامی در مشهد در محله بلوار مجلسی خیابان مجلسی 2 پلاک 29 پذیرای مراجعین              می باشد ..

شماره تماس مرکز حامی در مشهد :  05132701294

 

استان خراسان می باشد .

دفتر خراسان رضوی (مشهد)

سبد خرید