انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی

ماموریت حامی

درگیر‌ی‌های مسلحانه ناشی از مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز بحران‌های سیاسی داخلی و وضعیت‌‌های اضطراری ناشی از بلایای طبیعی تهدید جدی را نسبت به زنان و کودکان تحمیل می‌کند که به عنوان محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌‌های انسانی ناچار از تحمل و پذیرش وحشت دائمی،‍ خطر آوارگی، تخریب، نابودی، آزارهای جسمی و جنسی، نابودی اجتماعی و خانواده، و نیز ترک شهر و دیار می‌شوند. به گونه‌ای که در بسیاری از موارد زنان و کودکان آواره و پناهنده‌ی ناشی از شرایط فوق در معرض انواع وضعیت‌های نگران‌کننده قرار می‌گیرند. از این روست که حل یا کاهش مشکلات عظیمی که ناخواسته بر شانه‌های این افراد قرار گرفته است؛ به عنوان یک مسئولیت انسانی بر عهده‌ی جامعه‌ی بشری است. انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) با الهام از مبانی اعتقادی و اخلاقی خود مبنی بر پاسداشت کرامت انسانی و احترام به نوع بشر تشکیل و همواره در تلاش بوده است تا با استفاده از توانمندی‌های موجود و بهره‌گیری از امکانات و تجارب جوامع علاقه‌مند، نقش مناسبی در پایان بخشیدن یا کاهش عواملی که زمینه‌های مخاطره‌آمیزی برای زندگی زنان و کودکان آسیب‌دیده در مناقشات مسلحانه، درگیری‌های داخلی و نیز بلایای طبیعی ایجاد نموده است، فراهم و در بهبود بخشیدن به زندگی این گروه آسیب‌پذیر انسانی تلاش نماید.
سبد خرید