انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 6 آذر 1393

نشست هم انديشی چالش ها و فرصت های توانمند سازی اقتصادی زنان در مناطق محروم

در روز پنجشنبه 17 مهر ماه 1393 با حضور جمعي از زنان كارآفرين و فعالان اقتصادي زن استان سيستان و بلوچستان و كارشناسان اقتصادي معاونت برنامه ريزي و توسعه راهبردي رياست جمهوري ؛ خانم دكتر بهرامي تاش از اساتيد و محققين دانشگاههاي كانادا و بانك جهاني و مسئولين استانداري ؛

سبد خرید