روز جهانی پناهنده

مقدمه

روز جهانی پناهندگان در میانه بحران همه گیری بیماری کووید ۱۹، با رویکردی متفاوت در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای وابسته به آن  برگزار می شود. رویکردی که محوریت آن تاثیری است که این همه گیری بر وضعیت پناهندگان در سراسر جهان می گذارد. از سوی دیگر کارشناسان حوزه پناهندگی در سازمان ملل متحد ، بر این باورند که پناهندگان و جامعه مهاجران در سراسر جهان علاوه بر تاثیر پذیری از همهگیری این بیماری، می توانند در جوامع میزبان خود بسیار تاثیر گذار باشند. همه گیری بیماری کووید ۱۹  در کشورهای میزبان پناهندگان به خوبی نشان داد که چگونه برای مبارزه همه باید با یکدیگر همکاری نمایند و چگونه هر اقدامی می تواند موثر باشد.  جوامع پناهندگان و یا مهاجران در کنار مردم برای مبارزه با ویروس کرونا تلاش کردهاند. و از سوی دیگر نهادهای غیر دولتی نیز در سراسر جهان برای مبارزه با بیماری و ارتقا و ایمن سازی جامعه پناهندگان و مهاجران به کمک دولت ها آمدند.

هر قدمی حساب می شود

بنا بر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، جامعه پناهندگان همچنین در برابر ویروس کرونا بسیار آسیب پذیر هستند و کشورهای میزبان نیز می بایست برای حفاظت از حقوق سلامت آنان با برداشت قدم هایی موثر نسبت به ارتقا حقوق پناهندگان نیز در این ایام اقدام نماید. گزارش ۱۸ ژوئن کمیساریای عالی پناهندگان نشان می دهد که ۷۹ میلیون در سراسر جهان از خانه های خود رانده شده اند. جمعیتی به بزرگی یک کشور که ایمنی و حفاظت از حق سلامت آنان ، علاوه بر احترام به مبانی حقوق انسانی برای جوامع میزبان نیز بسیار ضروری است.   در بحران کرونا  تهدید بیماری همه گیرکووید۱۹، در جوامع پناهندگان، به شدت افزایش می یابد، کمیساریای عالی پناهندگان تهدیداتی که پناهندگان را مورد هدف قرار داده است بدین شرح اعلام کرده است:

 🔹گسترش اطلاعات غلط در مورد  پناهندگان و نحوه زندگی آنان،

 🔹پناهجویان که از شرایط وخیم فرار می کنند، به دلیل سیاست های ضد مهاجرتی بسیار سخت  و بسته شدن مرزها ، در معرض خطر می باشند،

 🔹در سرتاسر جهان ، پناهندگان و پناهجویان از  بیگانه هراسی رنج می برند و کووید ۱۹ این مساله را شدت بخشیده است

 🔹پناهندگان در مناطقی که دسترسی به خدمات دولتی مانند مراقبت های پزشکی محدود است ، به سر می برند .

با توجه به این تهدیدات سازمان ملل متحد،  روز جهانی پناهندگان – ۲۰ ژوئن –  را فرصتی برای اقدام می داند که پناهندگان و جامعه محلی را با یکدیگر در بحبوحه کرونا آشتی دهد. در این میان تجربه ایران شاید بتواند به عنوان الگویی صحیح در مبارزه با کرونا محسوب شود.

تلاش نهادهای مردمی و کمک دولت وضعیت را در ایران به شکلی بسیار متفاوت تر از سایر کشورهای میزبان پناهندگان درآورده است. در کشور ما کمک متقابل جامعه محلی، دولت و جامعه پناهندگان، در مبارزه با کویید ۱۹ بسیار در خور توجه بوده است.

🚩قدم های موثر

رایگان کردن خدمات درمانی برای پناهندگان و مهاجرانی که به بیماری مبتلا شده اند، بسیار قابل تامل است. همچنین تلاش و همکاری متقابل نهادهای مدنی در مبارزه با وضعیت پیش آمده اقتصادی ناشی از بحران کرونا نیز بسیار درخور توجه بوده و انجمن حامی نیز در این راستا تلاش داشته است تا با استفاده از امکانات خود نسبت به بهبود وضعیت پناهندگان عمل نماید.

در ایام شروع کرونا موجب شد تا بسیاری از مشاغل و کسب وکارها، تعطیل شوند  و بسیار از مهاجران و پناهندگان، کار خود را بهصورت موقت یا دائم از دست داده و بخشی از آنان، بواسطه  قطع شدن درآمد سرپرست خانوار، نیازمند حمایتهای معیشتی بودند.  همکاران انجمن حامی در مراکز  خدمات جامع اجتماعی حامی در مشهد، سمنان و قم و تهران، از همان روزهای آغازین بحران، برخی از  خانوادههای در معرض آسیب را شناسایی و  با کمک خیر ین و بعضا برخی از  نهادهای دولتی، توانستند در دو فاز، به توزیع بسته های حمایتی در میان جامعه پناهندگان بپردازند.

انجمن حامی همچنین توانست تا با پیگیریهای خود دسترسی دانش آموزان اتباع خارجی به امکانات سامانه آموزشی “شاد” و پشتیبانی تحصیلی دانشآموزان مراکز آموزشی در ایام  کرونا، را از آموزش و پروش خواستار شده و در اجرای این برنامه برای جامعه پناهندگان تاثیر گذار باشد. انجمن حامی با شروع بحران همه گیری بیماری کووید ۱۹ در ایران، با استفاده از ظرفیت های جامعه پناهندگان و تمایل آنان برای کمک و تاثیر گذاری و همچنین  برای کمک به ارتقا سلامت و ایمنی جامعه، کارگاه های خود را در مراکز مشهد و سمنان برای تولید ملزومات بهداشتی مبارزه با کرونا تغییر کاربری داده و از همان روزهای اول شروع بحران همه گیری کرونا به کمک پزشکان و کادر درمان در استان های مشهد و سمنان آمد.

◀️🔺 یادداشت حامی به مناسبت روز جهانی پناهنده (قسمت دوم)

در کارگاه های خیاطی حامی، بانوان و دختران مهاجر و پناهنده، آموخته های خود را به کار بستند تا نشان دهند چگونه جامعه پناهندگان می تواند برای همیاری و همدلی با جامعه میزبان قدم های خود را بردارد.

🔺در این راستا   مرکز کار آفرینی بانوان حامی در مشهد، از هفته های ابتدایی اسفندماه تا کنون، با تولید روزانه بیش از۶۸۰ هزار ماسک و حدود ۳۰۰  پوشش مخصوص کادر درمانی، توانسته است  با افزایش ظرفیتهای لوازم بهداشتی و پزشکی، بخشی از نیاز کشور را در مبارزه با کرونا، تامین نماید.

🔺همچنین  در راستای خدمات بشردوستانه، بانوان مراکز حامی، بیش از ده هزار ماسک بهداشتی تولید کرده و برای کادر پزشکی افغانستان ارسال کردند.

✅نتیجه

گزارش های سازمان ملل متحد نشان می دهد که برنامه های پشتیبانی، حمایتی برای کمک به خانواده های پناهنده و پاسخگویی نسبت به  تأثیرات بیشمار اقتصادی-اجتماعی – آموزشی  این بیماری برای جامعه پناهندگان و مهاجران ، نمی توانند متوقف شوند، زیرا  این بحران در صورت کنترل نشدن می تواند همه اقشار یک جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و تبعات بیشتری را در “پسا کرونا”، بر دولت ها تحمیل نماید. تجارب انجمن حامی نیز در مواجه با بحران کرونا نشان می دهد که چگونه همکاری میان جامعه میزبان و مهاجران و پناهندگان، می تواند حقوق انسانی را ارتقا بخشیده و راه را برای مقابله با بحران ها آماده سازد. بنابر این انجمن حامی بر این باور است که پر کردن شکاف های زیرساختی و اطمینان از در دسترس بودن بهداشت برای همه می بایست از اولویت همه دولت ها در مبارزه با کووید ۱۹ باشد.

بحران جدید پناهجویی در مرزهای ترکیه و یونان

کمیساریای عالی  پناهندگان سازمان ملل ، خواستار رسیدگی دولت  ترکیه و اتحادیه اروپا به بحران جدید  پناهجویی شد،  این بیانیه از همه کشورهای درگیر خواست تا نسبت به تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و از بدتر کردن اوضاع در مرزها بپرهیزند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل ، با توجه به بحران جدید  پناهجویان ، خواستار آرامش و کاهش تنش در مرزهای ترکیه با اتحادیه اروپا است و در  تحولات اخیر  ترکیه و یونان، کمیساریا از  مقامات  دو کشور می خواهد تا از هرگونه اقداماتی که ممکن است رنج افراد آسیب پذیر را افزایش دهد خودداری کنند.

این بیانیه در بخش از خود به طرفین اعلام می دارد که “همه کشورها حق دارند مرزهای خود را کنترل کرده و حرکات نامنظم را کنترل کنند ، اما در عین حال باید از نیروی نظامی و عکس العمل قهری و  نامتناسب خودداری شود  و سیستم هایی  برای رسیدگی به درخواست های پناهندگی به صورت منظم در مرزها به وجود آید.”

منع قانونی

بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ در رابطه با وضعیت پناهندگان و  قانون پناهندگی اتحادیه اروپا هیچ گونه اساس قانونی برای تعلیق دریافت درخواست های پناهندگی وجود ندارد.  همچنین ماده ۷۸ (۳) پیمان عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) که توسط دولت یونان امضا شده است،  راه حل اقدامات موقت وجود دارد. بر اساس ماده ذکر شده ، پارلمان اروپا باید در صورت مواجهه یک یا چند کشور عضو با وضعیت اضطراری  هجوم ناگهانی اتباع کشورهای ثالث،  حق پناهندگی  بین المللی را  شناخته و آن را به حالت تعلیق درنیاورده و اصل عدم استرداد را رعایت کند.

همچنین در قوانین اتحادیه اروپا تأکید شده است، افرادی که در قلمرو یک کشور  به صورت پناهجو وارد شوند در صورتی که خود را بدون تأخیر در اختیار مسئولان قرار دهند، نباید مجازات شوند. در مرزهای بین ترکیه و اتحادیه اروپا ، کمیساریای عالی پناهندگان  با شرکای ملی ، هلال احمر ترکیه ، IOM و یونیسف همکاری می کند و در حال ارزیابی  اوضاع می باشد که در صورت لزوم کمک های بشردوستانه را ارائه  دهد.   بحران اخیر با حرکت جمعی گروهی از پناهجویان  شامل سوری ها ، افغان ها ، ایرانی ها ، سودانی ها و ملیت های دیگر – شامل  زنان ، کودکان و خانواده ها، آغاز شده و در حال حاضر این افراد در شرایط نامساعدی به سر می برند.

وضعیت فعلی

درروزهای گذشته در یونان ، تیم های UNHCR از ورود حدود ۱۲۰۰ نفر در بامداد ۱ مارس و ۲ مارس، به جزایر اژه شرقی (لزوس ، چوس ، ساموس) خبر دادند .کمیساریا از جامعه جهانی درخواست کرد تا یونان و سایر مرزها را تنها نگذارند و از اتحادیه اروپا درخواست کرد با تمام ظرفیت و همبستگی، به کمک آیند. کمیساریا از دولت ترکیه نیز خواست تا به تعهدات خود در قبال پناهجویان پایبند باشد.در حالی که اوضاع در مرزهای غربی ترکیه و یونان با حرکت چندین  هزار نفر، نگران کننده است، فاجعه ای بشردوستانه نیز  در شمال غربی سوریه و  ادلب برای حدود ۹۵۰،۰۰۰ آواره داخلی، در حال وقوع است.

در راستای این اقدامات، پلیس یونان از نارنجک های دودزا  در  گذرگاه های مرزی بر علیه پناهجویان  استفاده کرد و  بلغارستان ۱۰۰۰ سرباز اضافی را به مرزهای خود با ترکیه اعزام کرد. در همین حال ، اتحادیه اروپا به رئیس جمهور ترکیه ، رجب طیب اردوغان ، هشدار داد که انتظار دارد آنکارا از توافق ۶ میلیارد یورویی (۵٫۲ میلیارد پوند) برای جلوگیری از مهاجرت به کشورهای عضو خود پیروی کند.

توافق مطرود

براساس توافقنامه سال ۲۰۱۶ ، ترکیه موافقت کرد که در ازای دریافت پول ، ورود پناهجویان را به اتحادیه اروپا را متوقف کند. تصمیم ناگهانی ترکیه، برای اعمال  فشار بر اتحادیه اروپا در حمایت از اقدام نظامی اش در سوریه گرفته شده است. دولت ترکیه  در طول این چند سال، اتحادیه اروپا را به باز کردن  مسیر مهاجرین  خاورمیانه، تهدید می کند و از این راه توانسته است پول های فراوانی را از اتحادیه اروپا دریافت کند. با اوج گیری بحران پناهجویی در سال  2015، جهان  شاهد  غرق هزاران پناهجو  در مدیترانه بوده است.  یک میلیون نفر در یونان و در اردوگاه های آوارگان  با وضعیت ناگواری زندگی می کنند، این در صورتی است، دولت ها بدون توجه بحران انسانی پیش آمده با یکدیگر معامله می کنند. بیش  از ۳٫۶ میلیون پناهجوی  سوریه ای اکنون گروگان تصمیم دولت ترکیه هستند که به وسیله آنها اتحادیه اروپا را برای اقدامات نظامی اش در سوریه تحت فشار بگذارد. در این میان پناهجویان زنان و کودکان در سرمای زمستان در  بزرگراه ها و یا از طریق زمین های جنگلی در شمال شرقی ترکیه به سمت مرز اتحادیه اروپا در حال حرکت هستند .پناهجویانی از سوریه، ایران، عراق، افغانستان ، پاکستان و مراکش. همه این پناه جویان به امید رسیدن به  مرز یونان ، راهی خطر شده اند. بسیاری سعی دارند با قایق های  کوچک راهی دریا شوند تا به مرزهای اروپا برسند، این سفر خطرناک، در حالی  است که ۵۰ نفر در یک قایق بسیار کوچک سوار می شوند.

دولت ترکیه با گروگانگیری و باج خواهی به وسیله پناهجویان با  اتحادیه اروپا قرارداد  ۶۰ میلیون یورو ای بسته است. و اکنون در پی کسب رضایت اتحادیه اروپا و آمریکا برای تصرفات نظامی و غیر قانونی خود در سوریه است.

در این میان، بی اهمیت ترین مسأله جان میلیون ها انسانی است که در آوارگی و پناهجویی خود کوچکترین نقشی نیز نداشته اند و اکنون جان و زندگی شان وجه المصالحه بازی های سیاه سیاسی است.

در پی تحولات اخیر، گارد مرزی یونان برای مقابله با سیل مهاجران و پناهجویان از مسیر ترکیه، آماده شده و نخست وزیر یونان در آخرین اظهار نظر خود اعلام داشته است که اجازه ورود یک نفر را نیز ، از مرزهایش نخواهد داد.

بحران در حال رشد

فعالان مدنی این بحران را با وضعیت ناگوار پناهجویان در سال ۲۰۱۵ مقایسه می کنند.در حال حاضر هزاران پناهنده، در مرزهای اروپا در معرض آسیب و تهدید جدی قرار دارند.

اکنون  مهاجران در پاسگاه مرزی پازارکول بین ترکیه و یونان ،ناامید و غمناک متوقف شده اند، کسانی که بعضا  هزاران روز و ساعت  است که در مرز ها در بلا تکلیفی به سر می برند. آنها پناهگاهی ندارند، دمای هوا در شب زیر صفر است و باران می بارد ، به همین دلیل مردم برای گرم نگه داشتن  از چوب جنگل های اطراف استفاده می کنند.  بسیاری از کودکان و افراد سالخورده  بیمار هستند. تنها جایی را که داشتند، در ترکیه ترک کرده تا بتوانند به اروپا برسند، آنان غذایی جز نان و گاهی سوپ ندارند. برخی می دانند که از آنها به عنوان اهرم استفاده می شود،  برخی دیگر بر این باورند که هر دو طرف مرز باز است – یا حداقل اگر به دروازه اروپا برسند ، اجازه عبور دارند. پناهجویان امیدوارند، اما کارشناسان بر این باورند که اتحادیه اروپا تسلیم فشارهای ترکیه به راحتی نخواهد شد و از سوی دیگر پناهجویان را نیز نخواهد پذیرفت.

بسیاری که با سختی خود را از طریق قایق به لسبوس رسانده اند نیز با استقبالی وحشتناک از سوی ساکنان جزیره یونانی روبرو شدند، ساکنان لسبوس معتقدند که جزیره که ظریفیت پذیرش ۲۰۰۰ پناهجو را داشته اکنون میزبان ۲۰۰۰۰ پناهجوست. از این رو برخی از مردم لسبوس با حمله به قایق های پناهندگان آنان را تحقیر و تهدید کردند.

سخن آخر

افزایش موج بیگانه هراسی، اسلام هراسی و نژاد پرستی با بحران جدید در حال شکل گیری است. سیل پناهجویان بدون هیچ برنامه و یا پشتوانه ای راهی امیدی دست نیافتنی در مرزهای اروپا شده اند و در حال حاضر جهان بار دیگر در آستانه بحران انسانی جدیدی است که متاسفانه اراده جدی برای   حل آن وجود ندارد و چشم انداز حقوق بشری سال ۲۰۲۰ ، همان گونه که دبیر کل سازمان ملل متحد، در هفته گذشته اعلام داشت،  در مرحله بسیار نگران کننده ، ما را با اولین چالش انسانی سال ۲۰۲۰ مواجه کرده است. چالشی که تنها با عزم و اراده جهانی می توان از آن بیرون آمد و در غیر این صورت، چهره سیاه یکجانبه گرایی و ناسیونالیسم های افراطی، جهان را همانند دهه های پیش به سوی جنگی جهانی پیش خواهد برد.

معرفی فستیوال جهانی مهاجرت

برای سالیان متمادی فیلم ها، از مهمترین ابزار های سرگرمی، آگاهی رسانی و  آموزش  بوده اند. در همین راستا سازمان بین المللی مهاجرت، به عنوان آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد،  جشنواره جهانی فیلم مهاجرت (GMFF) را در سال ۲۰۱۶ راه اندازی کرده است.بیش از یک قرن است که سینما و مهاجرت پیوند جادویی دارند و بسیاری از سازندگان فیلم که خودمهاجر بوده اند، با الهام از تنوع فرهنگی و تجارب خود، فیلم­هایی را ساخته­اند که دنیا را تکان داده است فیلم هایی با موضعات، دراماتیک ، دلهره آور و طنز، داستان  مهاجران را به مخاطبان متنوعی منتقل کرده و از طریق ایجاد تصاویر احساسی  ذهن مخاطب را به چالش کشیده است.جشنواره جهانی مهاجرت جهانی (GMFF) فیلم ها و مستندهایی را نشان می دهد که نوید و چالش های مهاجرت را  در بر می گیرند و  کمکهای بی نظیری که مهاجران به جوامع جدید خود می کنند، به جهانیان عرضه می کنند. هدف از این جشنواره هموار کردن زمینه برای بحث بیشتر در مورد یکی از بزرگترین پدیده های زمان ما است.
چرا جشنواره فیلم مهم است؟
فیلم ها این توانایی را دارند که جنبه های مختلف زندگی را نشان دهند ، این به نوبه خود می تواند به بینندگان برای رشد همدلی عمیق تر برای مهاجران و درک بهتر از واقعیت ها ، نیازها ، دیدگاه ها و ظرفیت های آنها کمک کند. هدف از GMFF استفاده از فیلم ها به عنوان ابزارهای آموزشی است که با درک مسائل اجتماعی و ایجاد فضای امن برای بحث و تعامل محترمانه ، بتواند بر ادراک متقابل  و نگرش نسبت به  مهاجران تأثیر گذارد.علاوه بر این ، جشنواره راهی خلاقانه برای عادی سازی بحث در مورد مهاجرت از طریق داستان گویی و ابزاری برای ارتقا    اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG) است  ، از این رو به همه ملت ها کمک می کند تا در تلاش برای  برآورده ساختن آن باشند.فیلم ها می توانند: آگاهی ، روحیه  ، انتقال حس و درک و ارتقا نتیجه­گیری­هایمان را به ما دهند.سازمان بین المللی مهاجرت ، از این رو از فیلمسازان حرفه ای و نوظهور دعوت می شود تا فیلم های خود  را درمورد تجربه مهاجرت با توجه به موضوع تعیین شده ارائه دهند:
·       وعده و چالش مهاجرت     
  کمکهای مثبت مهاجران به جوامع جدید خود
کمیته ای از متخصصان فیلم بین المللی تعدادی از فیلم های  برجسته را برای جشنواره  انتخاب می کند. اکران این فیلم در مناطق مختلف ، از سینماها گرفته تا سالن های کنسرت و حتی تنظیمات بداهه در مناطق سخت و همچنین مسیرهای مهاجرت مردمی مانند راهرو ترانس-صحرا برگزار می شود. بیش از ۳۰ فیلمدر بیش از ۱۰۰ کشور

برنامه اقدام بشر دوستانه یونیسف برای سال ۲۰۲۰

صندوق کودکان سازمان ملل متحد ، برنامه اقدام بشر دوستانه خود را برای سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است. این اقدامات که در راستای اهداف بشر دوستانه سازمان ملل متحد، تدوین شده است در بخش های مختلف به وضعیت بحرانی کودکان در سراسر جهان اشاره کرده است و با ارائه آمارهای مناطق بحرانی به بررسی موضوع پرداخته است.

خانم هنریتا فورد دبیر کل یونیسف در مقدمه این برنامه اقدام بر آمارهای تکان دهنده ای اشاره می کند، که این موضوع می تواند راه را برای اقدامات بشر دوستانه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ سخت تر نماید.

گزارش یونیسف در مورد برنامه اقدام خود عنوان می کند که یک چهارم کودکان جهان در مناطق درگیری و بی ثبات به سر می برند و نیازمند به کمک های بشر دوستانه فوری می باشند، این گزارش با اشاره بر جنگ ۹ ساله سوریه عنوان می دارد که از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ فجایع بی شماری در جهان بر سر کودکان آمده است.

در سال های اخیر جنگ سوریه ۵ میلیون کودک سوری را نیازمند به کمک کرده است. در چهار سال از شروع جنگ در یمن دو نیم میلیون کودک در معرض آسیب های بسیار جدی قرار گرفته اند . آسیب هایی چون قحطی، خشونت، نداشتن امکانات آموزشی و بهداشتی، از دست دادن والدین و خشونت غیر قابل تصور بوده اند و یمن به بدترین کشور جهان در زمینه بحران بشر دوستانه تبدیل شده است.

برنامه اقدام بشر دوستانه یونیسف بنا دارد تا با کمک به ۹۵ میلیون انسان در سرار جهان ، برنامه اقدام خود را محقق سازد. که این آمار شامل ۵۹ میلیون کودک می شود که دختران حدود سی میلیون نفر آن بوده و افراد دارای معلولیت در حدود ۲ میلیون نفر می باشند .برای اطلاعات بیشتر

.