انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

دسته: تحقیق و پژوهش

پيامدهاي ازدواج غيرقانوني زنان ايراني با اتباع بيگانه

مسئله اي كه منجر به سوال تحقيق حاضر گرديد ريشه ها و عوامل بروز و شيوع پديده ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه و تبعات و پي آمدهاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و جمعيت شناختي آن، بخصوص در حوزه عملكردي ثبت احوال يعني پي آمدهاي هويتي و تابعيتي مي باشد.

وضعيت ايدز در افغانستان

وضعیت ایدز در افغانستان  متوقف كردن گسترش ويروس و بيماري ايدز همراه با بيماري هاي عمده ديگر مانند مالاريا هدف ششم اهداف توسعه هزاره است. لذا جامعه جهاني عزم خود را براي ريشه كن كردن اين بيماري به طور متفق القول جزم كرده است. در حال حاضر بيماري ايدز عمده

وضعیت خانواده در ایران

مقاله ارائه شده در کنفرانس منطقه ای قانون خانواده و حقوق زنان در کشورهای اسلامی کابل – آوریل 2009 اشرف گرامی زادگان انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال 1357 دگرگونی های بسیاری در جامعه بوجود آورد . خانواده نیز از این تغییر سیاسی ، اجتماعی بی نصیب نماند وبخصوص در

معرفي كتاب هويت و زنان افغان

سخنرانی دکتر الهه رستمي، استاد دانشگاه لندن در دومين نشست زنان دانشگاهي افغانستان در ايران- 1386 “الهه رستمي استاد دانشگاه لندن كتابي را با عنوان زنان افغان به تأليف و چاپ رسانيده است. اين كتاب در واقع حاصل سفرهاي وي به ايران و پاكستان و مصاحبه هاي مختلف ايشان با

Shopping Cart