انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

“آوارگی، چالش جدید قرن 21” عنوان گزارش امسال کمیساریا عالی سازمان ملل از روند جهانی در سال 2012 است.

 در این گزارش که 20 ژوئن و همزمان با روز جهانی پناهنده منتشر شد تعداد کل جابجایی ها در پایان این سال 45.2 میلیون نفر تخمین زده شده است که در نتیجه سرکوب ، مناقشات، خشونت های گسترش یافته و نقض گسترده ی حقوق انسان ها مجبور به جابجایی شدند. از این میان تعداد پناهندگان  15.4 میلیون نفر است که 4.9 میلیون نفر آن را پناهندگان فلسطینی تشکیل میدهند. آمار جهانی آوارگان داخلی 28.8 میلیون نفر بوده و نزدیک به 1 میلیون (937.000) نفر نیز پناهجو گزارش شده اند.

سال 2012 سطح بالایی از بحران پناهندگی را شاهد بود که در دهه های گذشته مشاهده نشده بود. درگیرهای موجود در جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی و سوریه و مرزهای سودان جنوبی و سودان بیش از 1.1 میلیون پناهنده را مجبور به جابجایی به کشورهای همسایه کرد. بطور میانگین و در سال 2012 نزدیک به 3.000 نفر روزانه پناهنده شدند که پنچ برابر بیشتر از سال 2010 است.

آمار این سال حاکی از آن است که پس از 1994 که 47.000 میلیون آواره گزارش شده بود در سال گذشته دنیا با بیشترین تعداد پناهنده روبرو بوده است.

خلاصه روند های جهانی جابجایی های اجباری در سال 2012 به شرح ذیل است

 • جابجا شدگان (آوارگان) جدید در این سال:

در سال گذشته 7.6 میلیون نفر بدلیل مناقشات و سرکوب ها آواره  شدند که از میان 1.1 میلیون نفر بعنوان پناهنده شناخته شدند. این بیشترین تعداد آوارگی در یک سال از 1999 نشان می دهد.

بعلاوه در این سال 6.5 میلیون نفر نیز در داخل مرزهای کشور خود جابجا شدند که رکورد دومین تعداد جابجایی در ده سال گذشته را نشان میدهد.

 • 23.000 نفر روزانه آواره شدند

در طول این سال مناقشات و سرکوب ها بطور متوسط 23.000 نفر را مجبور به ترک خانه شان و وجستجوی حمایت در محل دیگر ، چه در داخل کشور خود و چه در سایر کشورها کرد.

 • 35.8 میلیون نفر مورد حمایت کمیساریا قرار گرفتند

تا پایان سال 2012 نزدیک به 35.8 میلیون نفر تحت پوشش کمیساریا قرار گرفتند که این عدد رکورد دومین تعداد افراد تحت پوشش را در سال های گذشته داشت.

از این تعداد 17.7 میلیون نفر جابجا شدگان داخلی، 10.5 میلیون نفر پناهنده از رقم 2.3 میلیون نفر در سال 2011 بالاتر است. تعداد پناهندگان به رقم 10.4 میلون نفر در سال 2011 نزدیک است ولی این تعداد آوارگان داخلی است که 2.2 میلیون نفر افزایش نشان می دهد.

 • 10 میلیون نفر بی تابعیت

در سال 2012، بطور متوسط 10 میلیون نفر تحت تاثیر بی تابعیتی قرار گرفتند. در حالی که تعداد افراد شناسایی شده توسط دولت ها و کمیساریا حداقل 3.3 میلیون نفر را در 72 کشور جهان بی تابعیت می نامند.

 • 5/4 کشورهای در حال توسعه

80% پناهندگان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند که این رقم در 10 سال گذشته 70% بوده است. بعبارتی در پایان 2012، 49 کشور کمتر توسعه یافته جهان به 20.4 میلیون نفر پناهندگی اعطا کردند.

 • میزبانان پناهندگی

پاکستان با میزبانی 1.6 میلیون نفر بزرگ ترین جمعیت پناهندگان را در جهان دارد. ایران با 868.200، آلمان با 589.700 و کنیا با 565.000 نفر در رتبه های دوم الی چهارم قرار دارند.

 • بیش از نیمی از پناهندگان تحت پوشش کمیساریا در کشورهایی با تولید ناخالص ملی زیر 5.000 دلار آمریکا زندگی میکنند.
 • 3 کشوری که بالاترین میزان پناهندگان نسبت تولید ناخالص ملی دارند:

نسبت پناهندگان به ظرفیت اقتصادی پاکستان 552 پناهنده به 1 GDP است. این عدد در اتیوپی و کنیا با رتبه های دوم و سوم، 303 و 301 است.

 • کشورهای پناهنده فرست:

بیش از نیمی از پناهندگان جهان (55%) از 5 کشور افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و سودان هستند.

 • بازگشت کنندگان:

در این سال 526.000 نفر داوطلبانه به کشورشان بازگشته اند که نیمی از آنهااز سه کشور افغانستان، عراق و ساحل عاج بوده اند. این تعداد به عدد 532.000 نفر در سال 2011 بسیار نزدیک است و با وجود افزایش نسبت به دو سال 2009 و 2012 همچنان در مقایسه با دهه گذشته پایین تر است.

 • اسکان مجدد

در سال گذشته کمیساریا 74.800 پناهنده برای اسکان مجدد شناسایی کرده بود. با توجه به آمار کشورها در طی این سال، 88.600 پناهنده در 22 کشور جهان اسکان یافته اند. آمریکا با پذیرش 66.300 نفر بالاترین آمار را داشته است.

 • درخواست پناهجویی (893.700)

در طی سال 2012، بیش از 893.700 نفر درخواست پناهندگی خود را بصورت فردی ارائه کرده بودند. کمیساریا 13% از این درخواست ها را ثبت کرده است. در این میان آمریکا با دریافت 70.400 درخواست پناهندگی فردی کشور اول، آلمان با 64.500 نفر دوم، آفریقای جنوبی و فرانسه نیز با 61.500 و 55.100 درخواست در رتبه های سوم و چهارم قرار داشتند.

 • کودکان بی همراه (21.300)

در سال 2012 ، 21.300 کودک تنها و بدون سرپرست در 72 کشور جهان درخواست پناهندگی کرده بودند که کودکان افغان و سومالیایی بیشترین تعداد را داشتند. این تعداد از سال 2006 تا کنون بیشترین رقم را نشان میدهد.

 • زنان و دختران

زنان و دختران پناهنده 48% از جمعیت پناهنده در سال 2012 را تشکیل میدهند. رقمی که در طی دهه گذشته روال ثابتی را طی کرده است.

 • کودکان

در سال گذشته 46% از جمعیت پناهنده کودک بودند که نسبت به سال های گذشته افزایش نشان میدهد.

افغانستان در گزارش روند جهانی-2012

در این میان افغانستان همچون 32 سال گذشته پناهده فرست ترین کشور جهان شناخته شد بطوری که از 500.000 پناهنده در اوایل درگیری ها در سال 1979 به حتی بیش از 6.3 میلیون نفر در دوران اوج خود در سال 1990 نیز رسیده است. بطرو میانگین یک چهارم پناهندگان جهان افغان هستند که 95% آنهادر پاکستان و ایران زندگی میکنندو آلمان با میزبانی حدود 31.700  افغان سومین کشور برای پناهندگان افغان شناخته شد.

برای مطالعه ادامه مطلب لینک زیر را کلیک کنید:

روند جهانی- 2012

برای مطالعه متن کامل به انگلیسی لینک زیر را کلیک کنید:

UNHCR GLOBAL TRENDS 2012_V05

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید