انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 6 تیر 1395

گزارش نشست سمن های ایرانی با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در ایران

نشست کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با سمن های فعال در حوزه پناهندگان و مدیر کل اداره اتباع و امور مهاجرین وزارت کشور روز جمعه 28 خرداد برگزار گردید. در این جلسه آقای سیوانکا داناپالا با بیان اهمیت مسئله پناهندگان و مهاجران افغانستانی در این منطقه اظهار

روز جهانی پناهنده، ضرورتی برای حفظ کرامت انسانی پناهندگان

مراسم  نکوداشت کرامت انسانی پناهندگان همزمان با ایام ولادت کریم اهل بیت (ع) و روز جهانی پناهنده توسط انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با مشارکت شورای شهر تهران و شهرداری منطقه ۱۱ تهران، در تاریخ ۲  تیرماه ۹۵ برگزار گردید. مراسم نکوداشت کرامت انسانی پناهندگان همزمان با ایام

سبد خرید