انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 31 خرداد 1394

قدردانی رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران از طرح بیمه خدمات درمانی حدود یک میلیون پناهنده

در نشست” هم اندیشی عدالت اجتماعی و آموزشی کودکان پناهنده در ایران” که انجمن حامی در روز چهارشنبه 27 خرداد ماه در سالن ویژه مرکز همایش های برج میلاد برگزار کرد، آقای سیوانکا داناپالا، رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران ، نیز حضور پیدا کرد و

انجمن حامی برگزار کرد: نشست هم اندیشی عدالت اجتماعی و آموزشی کودکان پناهنده در ایران

روز چهارشنبه 27 خرداد ماه ، به همت انجمن حامی نشستی با عنوان “هم اندیشی عدالت اجتماعی و آموزشی کودکان پناهنده در ایران” در سالن ویژه مرکز همایش های برج میلاد برگزار گردید. در این نشست که شماری از مسئولین نهادهای مختلف دولتی ، نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد

سبد خرید