انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 8 بهمن 1402

دوره های تقویت ارتباط اجتماعی در سمنان

مداخلات سلامت روان مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مراکز خدمات اجتماعی حامی

  همه ما می‌دانیم که  فراهم کردن مکان‌های امن، سالم و حمایتی برای پناهندگان و مهاجران، برای دولت‌های ملی، سازمان‌های کمک‌رسان و جوامع میزبان یک امر ضروری است. افراد آواره، متحمل اختلالات و تلفات آوارگی شده و در  بسیاری از موارد آسیب ناشی از شرایطی که آنها را مجبور به

Distribution of relief packages

توزیع بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های مهاجر کم‌برخوردار مهاجر و پناهنده در سمنان

مرکز خدمات اجتماعی حامی در شهر سمنان در پایان دوره‌های آموزشی و مشاوره خود، برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها بسته‌های معیشتی را میان خانواده‌های بهره‌مندان توزیع کرد. بسته‌های معیشتی بخش کوچکی از تلاش  همکاران ما در حامی می‌باشد. این اقدام  در راستای طرح خدمات رسانی و ارتقا معیشت بهره‌مندان اجرا

سبد خرید