انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 1 خرداد 1401

طالبان و نقض سازمان‌يافته حقوق بشر و زنان

برداشت های طالبان از دین در مورد حجاب زنان ظلم بزرگی به اسلام، قرآن و مردم است

فاطمه اشرفی رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری در مورد فرمان اخیر رهبر طالبان در مورد حجاب زنان و اینکه بهترین نوع پوشش زنان چادری یا برقع دانسته شده، گفت: چه بسا چنین برداشت هایی از

سبد خرید