انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 14 دی 1400

ازدواج‌های اجباری

گزارش هشدار دهنده یونیسف از وضعیت کودکان در آستانه سال جدید میلادی

گزارش هشدار دهنده یونیسف از وضعیت کودکان در آستانه سال جدید میلادی   صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، هشدار داد، درگیری‌های مسلحانه، خشونت اجتماعی و ناامنی همچنان تلفات ویرانگری را بر هزاران کودک در سال 2021 وارد کرده است. بنا بر آخرین گزارش یونیسف‌ در آستانه سال جدید میلادی،

سبد خرید