انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 27 شهریور 1397

بازدید دانشجویان هنگ کنگی از مدرسه تابستانی حامی جنت آباد

مرکز حامی جنت‌آباد٬ در مرداد ماه امسال٬ میزبان گروهی از دانشجویان هنگ‌کنگی بودند که برای بازدید به ایران آمده بودند.   این گروه از دانشجویان دررشته‌های متفاوت به عنوان بخشی از برنامه چشم‌انداز شرقی تبادل برای دانشجویان دانشگاه در سراسر جهان٬ به ایران سفر کردند تا با تاریخ، میراث باستانی

سبد خرید