انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 17 آبان 1396

افزایش نگرانی در ارتباط با وضعیت پناهجویان در پاپوآ، گینه نو

دولت استرالیا پیش از آن در مورد تعطیلی این اردوگاه و اسکان مجدد پناهجویان هشدار داده بود. از روز سه‌شنبه نهم آبان، مرکز پناهجویی جزیره مانوس که از سوی استرالیا در پاپوآ گینه نو برپا شده است، تعطیل و آب، برق و سایر امکانات آن نیز قطع شده است. از

سبد خرید