انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 16 خرداد 1396

بازدید نمايندگان كميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از مرکز جامع خدمات اجتماعی انجمن حامی در قم

نمايندگان كميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ از مركز جامع خدمات اجتماعی برای پناهندگان افغانستانی انجمن حامی در قم بازديد كردند. در اين جلسه ابتدا سركار خانم اشرفی گزارشی از نحوه‌ی تشكيل مرکز جامع قم ارائه دادند و شرحی از خدماتی که مرکز در اختیار جامعه‌ی پناهندگان و

سبد خرید