انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 5 مرداد 1395

سواد آموزی 750 هزار اتباع خارجی در ایران /بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر از اتباع افغانستانی بیسواد یا کم سواد هستند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران گفت: اکنون ۴۰ درصد مردم افغانستان بی‌سواد و ۲۰ درصد هم کم سواد هستند که اگر وجود ۳ میلیون اتباع در ایران درست باشد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار اتباع افغانستانی در ایران بیسواد و کم سواد هستند. «علی باقرزاده» رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران

نشست «بررسی سازو کارهای اجرایی شیوه نامه تحصیل کودکان مهاجر و پناهنده در مدارس دولتی» در حامی

نشست هم انديشي  «بررسی سازو کارهای اجرای «آئين نامه نحوه آموزش اتباع خارجي» مصوبه هيات وزيران  براي  تحصیل کودکان مهاجر و پناهنده در مدارس دولتی» ، با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های دولتی، سازمان های مردم نهاد و فعالين افغانستاني در حوزه کودکان و نيز رسانه هاي جمعي در

سبد خرید