انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 29 اردیبهشت 1395

بازدید شرکت کنندگان هشتمین کنفرانس «پروسه بوداپست» مهاجرت و پناهندگی، از مرکز آموزشی حامی

فعالان و متخصصان حوزه مهاجرت و پناهندگی از 30 کشور آسیایی و اروپایی، روز سه شنبه 28 اردیبهشت از مرکز آموزشی انجمن حامی در منطقه شورآباد – جنوب تهران (مدارس دخترانه و پسرانه در مقطع آموزش پایه) بازدید نمودند. این هیأت برای شرکت در هشتمین کنفرانس پروسه بوداپست که با

سبد خرید