انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 12 بهمن 1393

نخستین دوره آموزشی "نقش مطبوعات در توسعه سیاسی ـ اجتماعی"

به همت انجمن حامی و با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ، نخستین دوره آموزشی “نقش مطبوعات در توسعه سیاسی ـ اجتماعی”، ویژه بانوان خبرنگار افغانستان از تاریخ 5 الی 8 بهمن ماه در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار گردید. در این دوره آموزشی، مباحثی

نخستین دوره آموزشی “نقش مطبوعات در توسعه سیاسی ـ اجتماعی”

به همت انجمن حامی و با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ، نخستین دوره آموزشی “نقش مطبوعات در توسعه سیاسی ـ اجتماعی”، ویژه بانوان خبرنگار افغانستان از تاریخ 5 الی 8 بهمن ماه در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار گردید. در این دوره آموزشی، مباحثی

سبد خرید