انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 8 تیر 1393

حضور حامی در نمایشگاه روز جهانی پناهنده

نمایشگاهی به مناسبت روز جهانی پناهنده در برج میلاد تهران برگزار شد. در این نمایشگاه که  توسط اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با شعار « توانمندی جهت بازگشت و بازسازی افغانستان» رگزار شد، انجمن ها و سازمان های مرتبط با پناهندگان حضور داشتند و آخرین طرح ها،

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده: مشکل زیرساخت ها در افغانستان موجب کاهش شدید بازگشت پناهندگان شده است

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) تاکید کرد که کمبود منابع و زیرساخت هایی چون مسکن، مراکز بهداشتی و آموزش استاندارد، برق و دسترسی نامطمئن به غذا و آب سالم در افغانستان موجب کاهش شدید سطح کیفیت زندگی و بازگشت دایمی پناهندگان به وطن خود شده است.

سبد خرید