انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 4 خرداد 1393

آینده خاکستری کودکان افغان بازمانده از تحصیل را روشن کنیم

تهران – ایرنا – در منتهی الیه جنوب تهران، ابتدای جاده قدیم قم و در منطقه ای با کارخانه های بزرگ، زمین های کشاورزی رو به نابودی، ساختمان های نیمه تمام و بی قواره ای که به نام مهر و مهرورزی پیکره اجتماعی و فرهنگ بومی را مخدوش کرده، واقعیت

نشست هویت اجتماعی، حقوق شهروندی مهاجران افغان در دانشگاه تهران برگزار شد

نشست هویت اجتماعی، حقوق شهروندی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزارشد. انجمن علمی جامعه شناسی 30 اردیبهشت، دومین برنامه از سلسله نشست­های بررسی وضعیت مهاجرین افغان در ایران را برگزار کرد و در این نشست چند تن از پژوهشگران و فعالین این حوزه نتایج پژوهش­های خود را ارائه کردند.

سبد خرید