انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 3 آذر 1392

در راستای برنامه راه حل های راهبردی؛ بازدید هیئت بلند مرتبه کمیساریا از ایران صورت گرفت

در راستای اجرایی نمودن برنامه راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان و بنا بر درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران، خانم جنت لیم، دستیار ویژه کمیسر عالی سازمان ملل ( در امور برنامه ریزی)- که مسئول تمامی برنامه های عملیاتی اصلی کمیساریا در سراسر جهان از جمله سوریه و افغانستان

سبد خرید