انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 21 شهریور 1392

برگزاری مراسم اختتامیه طرح پیشگیری از خشونت خانگی جامعه پناهندگان افغان در مشهد

طرح پیشگیری از خشونت خانگی در جامعه پناهندگان  افغان فاز دوم خود را همانند فاز اول با موفقیت به پایان رساند و پس از بازدید اساتید و مشاورین طرح از فعالیت های تسهیلگران آموزش دیده در جامعه محلی و برگزاری دوره های باز آموزی، مراسم اختتامیه این طرح  و اعطای

حمایت قابل توجه جامعه بین الملل در جلسه امروز " راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان در ایران"

در ماه مه ۲۰۱۲، دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فرایند مشورتی چهارجانبه‏ای را آغاز نمودند که به تدوینسند راه حل‏های راهبردی برای پناهندگان افغان جهت حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و

حمایت قابل توجه جامعه بین الملل در جلسه امروز ” راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان در ایران”

در ماه مه ۲۰۱۲، دولت های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فرایند مشورتی چهارجانبه‏ای را آغاز نمودند که به تدوینسند راه حل‏های راهبردی برای پناهندگان افغان جهت حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و

پایان کلاس های تابستانه انجمن حامی

کلاس های تابستانه انجمن حامی که با همیاری داوطلبین در مرکز آموزش پایه کن برای دانش آموزان انجمن در حال برگزاری بود، با موفقیت به پایان رسید. این کلاس ها برای نخستین بار با هدف خلق ساعاتی شاد برای کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و کودکان آسیب پذیر برگزار

توزیع روپوش های دانش آموزان انجمن حامی

مرکز آموزش پایه کن، چند روزی است که به توزیع روپوش های دانش آموزان این مرکز می پردازد. سایر مراکز آموزش پایه انجمن حامی نیز در روزهای آینده روپوش های دانش آموزان را توزیع می کنند. مرکز کارآفرینی زنان سرپرست خانوار در مشهد امسال تمامی روپوش های مدارس انجمن حامی

سبد خرید