انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 13 مرداد 1392

نماینده کمیساریا در ایران:سازمان ملل تحت تاثیر تحریم های اعمالی بر ایران می باشد"

برنارد دویل نماینده کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گفتگو با روزنامه برزیلی فولا سن پائولو بیان کرد: “سازمان ملل تحت تاثیر تحریم های اعمالی بر ایران می باشد “ تحریم های اقتصادی تحمیلی توسط آمریکا و متحدانش در رابطه با برنامه هسته ای ایران، عملیات سازمان ملل در

نماینده کمیساریا در ایران:سازمان ملل تحت تاثیر تحریم های اعمالی بر ایران می باشد”

برنارد دویل نماینده کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گفتگو با روزنامه برزیلی فولا سن پائولو بیان کرد: “سازمان ملل تحت تاثیر تحریم های اعمالی بر ایران می باشد “ تحریم های اقتصادی تحمیلی توسط آمریکا و متحدانش در رابطه با برنامه هسته ای ایران، عملیات سازمان ملل در

ضیافت افطاری انجمن حامی در دفتر مشهد

  خدایا دستم به آسمانت نمی رسد، اما تو که دستت به زمین میرسد بلندم کن اگر مهربانی تقسیم شود و از هر طیفی، انسانیت و کمک به نیازمندان را ملاک قرار دهیم قطعا پروردگار یکتا سلامتی و محبت دل را به ما هدیه خواهد کرد. انجمن حامی هر ساله

سبد خرید