انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 2 تیر 1392

پیمان نامه حقوق کودک

  برای دریافت متن کامل پیمان نامه لینک زیر را کلیک کنید: متن کامل پیمان نامه جهانی حقوق کودک   косметика для лица europosud.ua

پروتكل‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مصوب‌ 31 ژانويه‌ 1967 (29)

دول‌ طرف‌ متعاهد پروتكل‌ حاضر نظر به‌ اينكه‌ كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ كه‌ در تاريخ‌ 28 ژوئيه‌ 1951 در ژنو بامضاء رسيده‌ (و ذيلاً كنوانسيون‌ ناميده‌ مي‌شود) فقط‌ در مورد اشخاصي‌ اجراء مي‌گردد كه‌ در نتيجه‌ حوادث‌ قبل‌ از تاريخ‌ اول‌ ژانويه‌ 1951 به‌ صورت‌ پناهنده‌ در آمده‌اند.  نظر

كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌, مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو (28)

كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌  مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو(28) مهم ترین سند بین المللی راجع به پناهندگان است. این سند 46 ماده دارد ماده اول آن پناهنده را تعریف می کند، در ماده های بعدی عدم تبعیض، دین و … را می گوید. برای دانلود متن کامل این کنوانسیون

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌

مقدمه كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسائي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌……… با اذعان‌ به‌ اينكه‌ حقوق‌ مذكور فوق‌ ناشي‌

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

 مقدمه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌……. با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ حقوق‌ مذكور ناشي‌ از

اعلاميه جهانی حقوق بشر

مقدمه از آنجا که شناسائی حيثيت ذاتی کليهٔ اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد، از آنجا که عدم شناسائی و تحقير حقوق بشر منتهی به اعمال وحشيانه ای گرديده است که روح بشريت را بعصيان واداشته

سبد خرید