انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 18 اردیبهشت 1392

دستاوردهای آموزشی مرکز آموزش کن در سال 92-1391

دستاوردهای آموزشی مرکز آموزش کن :                     · بهره گیری از خدمات آموزشی معلمین مجرب و مسئولیت پذیر منطقه                     ·بهره گیری از فضای آموزشی استاندارد برای استفاده کودکان مهاجر                     ·تقویت دسترسي به خانواده ها و به خصوص مادران براي ارائه خدمات آموزشي ضروری به آنها                     · حساس

معرفی مرکز آموزش پایه کن

مرکز آموزش پایه کن در منطقه کن واقع در شمال غربی شهر تهران از جمله مناطق مهاجر نشینی است که تعداد قابل توجهی از مهاجرین افغان را از سالهای دور در خود اسکان داده است . بافت روستایی و وجود باغات کشاورزی در منطقه از جمله دلایلی است که همزیستی ساکنین

سبد خرید