انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 6 بهمن 1391

افزایش قیمت‌ها، افغان‌ها را به بازگشت ترغیب می‌کند؟

عکس از فاطمه حسینی مزار من اینجاست فروغ پژمان «اگر پرسان کنی، همه می‌خواهند بروند.» جان آقا راست می‌گوید. مردم افغان یک خیال بیشتر در سر ندارند. آنها سال‌هاست یا به گفته خودشان، 30 سال است که فعل «رفتن» را صرف کرده‌اند. آنها 30 سال است که منتظرند. تمام خواسته‌شان

سبد خرید