انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 29 شهریور 1391

کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تهران

گزارش کمیساریای ایران از سفر کمیسر عالی تهران، جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ – آقای گوتِرِس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اطمینان دادن جمهوری اسلامی برای تداوم فضای حمایت از هزاران پناهنده افغان استقبال کرد.  این تعهدات در جلسات روز شنبه با رئیس جمهور ایران، آقای

نگاهی به وضعیت پناهندگان عراقی در ایران

سال های مدیدی است که کشور ایران علاوه بر میزبانی خیل کثیری از پناهندگان و مهاجران افغان، پذیرای مهاجرین و پناهندگان عراقی نیز هست. اما هر بار که از مسائل و موضوعات مربوط به جامعه پناهنده سخن می رود در ابتدای امر پناهندگان و مهاجران افغان و موضوعات مبتلا به

سبد خرید