انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

نشست منطقه ای سازمانهای غیردولتی

در مسیر سند راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان

 17-18 فروردین ماه 1392

 تهران

 سند راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان در مورد حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و مساعدت به کشورهای میزبان که 13 و 14 اردیبهشت ماه سال جاری و طی توافقی چهارجانبه میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به تصویب رسید، چارچوب یکپارچه ای برای همکاری میان تمام نقش آفرینان در بهبود زندگی پناهندگان افغان بوده است. در این میان سازمانهای غیر دولتی و بین المللی بعنوان عناصر اصلی در پیشبرد راهبرد های کلان برای ایجاد تغییرات مثبت در وضعیت پناهندگان افغان با کوله باری از تجارب ارزشمند در دو کشور پناهنده پذیر ایران و پاکستان و همچنین افغانستان ؛ نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به اهداف مورد نظر در سند راه حل های راهبردی خواهند داشت.

در همین مسیر اولین نشست منطقه ای سازمانهای غیر دولتی محلی و بین المللی که در روزهای 17-18 فروردین ماه 1392 در تهران برگزار می گردد در نظر دارد تا چارچوبی برای افزایش همکاری های پایدار منطقه ای در میان سازمانهایی که در 3 دهه اخیر دربزرگترین کشورهای پناهنده پذیر دنیا (بیش از 3 میلیون پناهنده) فعالیت نموده اند را فراهم آورد .

 اهداف کلان مورد نظر در نشست مذکور عبارتند از :

-ایجاد و گسترش همکاری های سازنده و کارآمد میان سازمانهای غیر دولتی و بین المللی درگیر در سند راه حل های راهبردی در منطقه

-فراهم آوردن شرایط و زمینه های لازم برای انعکاس فعالیتها، بیان مسائل ، محدودیت ها و فرصت های موجود برای پیشرفت در مسیر سند را ه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان .

-بهره مندی شرکت کنندگان از منابع اطلاعات منطقه ای و تبادل اطلاعات و تجربیات میان آنها

-ایجاد و گسترش شبکه ارتباطی منطقه ای میان سازمانهای محلی و بین المللی فعال در حوزه پناهندگان

-بهره مند شدن شرکت کنندگان از تجربیات حرفه ای سایر شبکه های منطقه ای و بین المللی

همچنین این نشست در نظر دارد تا از طریق جمع آوری دیدگاه و نظرات شرکت کنندگان و تشکیل کارگروه های موضوعی منطبق با سند راه حل های راهبردی ؛ امکان دسترسی به نتایج و دستاوردهای زیر را دنبال نماید :

شناسایی و ایجاد مکانیزم های لازم برای افزایش تعاملات منطقه ای میان سازمانهای غیر دولتی و بین المللی درگیر در سند راه حل های کاربردی برای پناهندگان افغان و کاربردی نمودن اطلاعات و تجربیات موجود در مسیر افزایش بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان ؛ ادغام پایدار در جامعه محلی خود و نیز بهبود وضعیت پناهندگان در کشورهای میزبان .

-ظرفیت سازی برای سازمانهای غیر دولتی محلی از طریق افزایش تعاملات سازنده با سایر سازمانهای بین المللی و منطقه ای

-ایجاد فرایند یکپارچه همکاری و گفتگو میان سازمانهای غیر دولتی و دولت های محلی در کشورهای درگیر در سند .

-شناسایی فرصت ها و موانع فراروی اجرای سند راهبردی در کشورهای درگیر ( ایران ؛ افغانستان و پاکستان )

-راه اندازی شبکه منطقه ای شامل فعالین اجتماعی ، دانشگاهی و نیز سازمانهای غیر دولتی که بصورت تخصصی با موضوع پناهندگان فعالیت می کنند ؛ به منظور تحقق اهداف تعریف شده در سند راهبردی و تعامل در زمینه مسئله پیچیده پناهندگان و مهاجرین افغان است که بیش از 3 دهه شرایط عمومی منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده است

برنامه های عمومی نشست شامل ارائه گزارش های کشوری از پیشرفت سند و نیز تشکیل کارگروهای تخصصی با موضوعیت 5 حوزه اصلی سند راهبردی شامل حمایت از بازگشت داوطلبانه، دسترسی به سرپناه و خدمات اجتماعی اساسی برای پناهندگان، بهبود و متنوع سازی فرصت های معیشتی و امنیت بیشتر غذایی، حمایت اجتماعی و زیست محیطی از پناهندگان و توسعه ظرفیت سازی مقامات مسئول درگیر کار با پناهندگان خواهد بود.

بخش پایانی این نشست نیز به بحث و تبادل نظر در ارتباط با ایجاد و گسترش شبکه سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه پناهندگان در منطقه اختصاص خواهد داشت.

انجمن حامی در نظر دارد تا شرکت کنندگانی از سازمانهای غیردولتی و بین المللی فعال در حوزه پناهندگان و مهاجرین افغان را از کشورهای افغانستان ؛ ایران ؛ پاکستان و سایر کشورهای علاقه مند گرد هم آورد تا فرصت ایجاد شده ؛ موقعیتی برای دستیابی به اهداف تعریف شده فراهم آورد .


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید