انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌  مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو(28) مهم ترین سند بین المللی راجع به پناهندگان است. این سند 46 ماده دارد ماده اول آن پناهنده را تعریف می کند، در ماده های بعدی عدم تبعیض، دین و … را می گوید.

برای دانلود متن کامل این کنوانسیون می توانید لینک زیر را کلیک کنید.

کنوانسیون 1951

 

سبد خرید