انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: v

روز جهانی پناهنده

مقدمه روز جهانی پناهندگان در میانه بحران همه گیری بیماری کووید 19، با رویکردی متفاوت در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای وابسته به آن  برگزار می شود. رویکردی که محوریت آن تاثیری است که این همه گیری بر وضعیت پناهندگان در سراسر جهان می گذارد. از سوی دیگر کارشناسان

سبد خرید