انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: slid

پناهجوی ایرانی در شورش اردوگاه مانوس کشته شد

وزیر امور مهاجرت استرالیا روز سه شنبه با تایید گزارشها مبنی بر شورش پناهجویان در اردوگاههای این کشور در جزیره ˈمانوسˈ پاپوا گینه نو اعلام کرد درپی این شورش یک پناهجو ایرانی کشته و 77 نفر مجروح شدند. اردوگاه پناهندگان مانوس در استرالیا در روزهای اخیر شاهد آشوب و درگیری

سبد خرید