انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: ICC

نشست تخصصی با موضوع «وضعیت افغانستانی در دیوان کیفری بین المللی»ء

انجمن حامی برگزاری می کند: نشست تخصصی با موضوع « وضعیت افغانستان در دیوان کیفری بین المللی : فرصتی برای عدالتخواهی قربانیان جنگ » با سخنرانی : آقای محمدهادی ذاکرحسین پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین المللی در دانشگاه تیلبرگ هلند؛ کارآموز دیوان کیفری بین المللی لاهه  دوشنبه 17 آبان 95 

سبد خرید