انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: feature

اعتبار کارت های آمایش 9

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور کارتهای شناسایی مرحله 9 آمایش اتباع خارجی که در تاریخ 31/3/93 اعتبار شان به اتمام رسیده است ، تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید و دارای اعتبار می باشد.

وزیر آموزش و پرورش: کیفیت تعلیم و تربیت اتباع خارجی افزایش می یابد

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در تهران از افزایش کیفیت تعلیم و تربیت اتباع خارجی خبر داد. وزیر آموزش و پرورش علی اصغر فانی در دیدار با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در تهران، از تحصیل 12 میلیون و 300 هزار

سبد خرید