انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: اداره اتباع عبداللهی افغان

ضرورت قانونمند شدن حضور اتباع افغان در ايران

حامی : در اين ديدار معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران با اشاره به ميزباني جمهوري اسلامي ايران طي ساليان گذشته از پناهندگان افغاني، بر قانونمند شدن حضور افاغنه درايران و افزايش همكاريهاي دو كشور براي صدور گذرنامه اتباع افغاني و صدور رواديد براي ورود قانونمند آنها

سبد خرید