انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: ،زلزله آذربایجان، روستای حمام لو، کودکان زلزله زده

کودکان زلزله زده نيازمند مساعدت هستند

روستاي حمام لو را در يابيم کودکان زلزله زده نيازمند مساعدت هستند اين روستا معروف به روستاي غارنشينان است؛ساکنين اين روستا پيش از زلزله در غار هايي زندگي مي کردند که البته اغلب برق کشی  شده اند و درهاي چوبي دارند.پس از زلزله ي 6/1 ريشتر روستاييان به دليل ترس

سبد خرید