انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 28 شهریور 1401

زیباسازی محوطه مرکز و دیوارها با کمک مربی طراحی و کودکان

روز جهانی صلح

روز جهانی صلح ، که هر ساله در 21 سپتامبر جشن گرفته می‌شود، به تقویت آرمان‌های صلح در درون و بین همه ملت‌ها و مردم اختصاص دارد. در زمانه­ای که جنگ و خشونت که جهان را در بر گرفته است،  روز جهانی صلح یادآور و  الهام بخش آن چیزی است

سبد خرید