انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 29 مرداد 1401

طالبان و نقض سازمان‌يافته حقوق بشر و زنان

طالبان و نقض سازمان‌يافته حقوق بشر و زنان

فاطمه اشرفي درست يك سال از سقوط نظام جمهور در افغانستان از سوي نيروهاي طالبان در بستر هماهنگي‌هاي سازمان‌يافته با برخي مقامات ارشد اين كشور و در ميان بهت و تعجب جهانيان مي‌گذرد.  سابقه تلخ حكومت طالبان در سال‌هاي 1996 تا 2001 هيچ ترديدي را بر مردم افغانستان و آگاهان

افغانستان یک سال پس از سقوط

سلسله نشست های تخصصی انجمن حامی: افغانستان یک سال پس از سقوط(زمینه ها، روندها و آثار منطقه ای سقوط جمهوریت در افغانستان)

نشست تخصصی «افغانستان یکسال پس از سقوط- زمینه‌ها، روندها، اثار منطقه‌ای سقوط جمهوریت در افغانستان» در انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده برگزار شد.   در این نشست سقوط دولت پیشین افغانستان و بهم ریختگی ساتار کنونی در کشور افغانستان تحلیل و بررسی شد و محمدرضا بهرامی، سفیر سابق

سبد خرید