انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 27 بهمن 1399

اهدای ماسک به افغانستان

اهدای ماسک به افغانستان ؛ از ایران به مزارشریف

گام دیگری از قاب همدلی؛ اهدای ماسک های بهداشتی انجمن حامی به ولایت مزار شریف افغانستان زنان پناهنده در مرکز کارآفرینی انجمن حامی در مشهد، از سال گذشته و در ابتدای شیوع همه‌گیری کرونا، اقدام به تولید و توزیع ماسک های بهداشتی نمودند. در این باره می‌توان به اهدای ماسک‌

صلح افغانستان

وبینار تخصصی بررسی روند صلح در افغانستان و چشم اندازهای پیش رو

انجمن حامی و انجمن علمی مطالعات صلح، وبینار تخصصی “روند صلح در افغانستان و چشم اندازهای پیش‌رو” را برگزار می کنند: با حضور سرکار خانم دکتر سیما سمر(رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان) سرکار خانم پلوشا حسن(فعال مدنی و کنشگر صلح در افغانستان) و جناب آقای محمدرضا بهرامی(سفیر سابق

سبد خرید