انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 16 آذر 1398

تجربه‌ای موفق برای کاهش خشونت خانگی علیه زنان

یادداشت زیر به مناسبت 4 آذر (25 نوامبر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان توسط فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده تهیه و در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است. متن کامل این مطلب در ادامه آمده است: از سال ۱۹۸۱ روز ۲۵ نوامبر هر سال همزمان با چهارم

سبد خرید