انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 23 اسفند 1397

لایحه تابعیت

مشکلات در حوزه اعطای تابعیت ناشی از کمبود قانون نیست

فاطمه اشرفی؛ مدیرعامل انجمن حامی در نشست «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»: مشکلات ما در حوزه اعطای تابعیت ناشی از کمبود قانون نیست به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، فاطمه اشرفی روز چهارشنبه در نشستی تحت عنوان بررسی لایحه ‘ اعطای تابعیت به فرزندان

کارگاه حقوقی پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث روانشناختی و حقوقی پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث روانشناختی و حقوقی پیش از ازدواج روز دوشنبه ۲۰اسفندماه در مرکز خدمات جامع اجتماعی انجمن حامی در شهر قم برگزار شد. مخاطبان این کارگاه آموزشی جوانان جامعه محلی مهاجرین و پناهندگان بودند که در کارگاههای قبلی این مرکز نیز حضور داشتند. این کارگاه به مباحثی

سبد خرید