انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 2 اسفند 1397

بهداشت خانواده انجمن حامی

گزارشی از کارگاه آموزش بهداشت خانواده در حامی مشهد

مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی مشهد این روزها میزبان برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت خانواده میباشد دومین جلسه از سلسله جلسات کارگاه بهداشت خانواده ۳۰ بهمن ماه در مرکز خدمات جامع اجتماعی انجمن حامی در مشهد و با حضور و استقبال بانوان مهاجر این استان برگزار گردید. مخاطب این کارگاه‌ها، گروه

سبد خرید