انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 8 آذر 1397

جشنواره ادبی هزار و یک شب

برگزاری جشنواره جایزه ادبی هزار و یک شب

کانون ادبیاتی شرق به همراه انجمن حامی برگزار می‌کند؛ برگزاری جشنواره جایزه ادبی «هزار و یک شب» هفتمین دوره جشنواره جایزه ادبی «هزار و یک شب» با حضور نویسندگان از افغانستان و ایران، در تهران برگزار می‌شود. «سید محمود حسینی» داستان نویس افغانستانی و مؤسس جشنواره گفت: هفتمین دوره جشنواره

سبد خرید