انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 2 مرداد 1397

جشن پایان سال تحصیلی مرکز جنت آباد

مرکز آموزش پایه تهران (جنت آباد) جشن پایان سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ خود را برگزار نمود. مرکز آموزش پایه جنت آباد که جزو اولین مراکز انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) است با محوریت آموزش، به کودکان پناهنده افغانستانی ساکن غرب تهران حمایت‌های آموزشی و پرورشی متنوعی را ارائه

سبد خرید