انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 8 آبان 1395

حضور انجمن حامی در دوره بین المللی آموزش استانداردهای جهانی امدادرسانی به مناطق روستایی

ششمین دوره  (The Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS برای تربیت مربیانی از کشورهای مختلف جهت آموزش استانداردهای جهانی امدادرسانی به مناطق روستایی که زندگی آنها وابسته به دام های اهلی در مناطق زندگی اشان می باشد  برگزار گردید. در این دوره شرکت کنندگان با ضرورتهای تمرکز بر حفظ حیات

ملاقات با معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان افغانستان در کابل

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با مسئولین وزارت امور زنان افغانستان دیدار کرد. فاطمه اشرفی در این دیدار، ضمن معرفی فعالیت های انجمن حامی در حوزه توانمندسازی زنان پناهنده و مهاجر در ایران، به فعالیت های گسترده این انجمن از سال 2003 در افغانستان در حوزه حقوق

سبد خرید