انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 18 تیر 1395

حذف شرط معدل برای پذیرش دانشجویان اتباع خارجی + تصویر

حذف شرط معدل برای پذیرش دانشجویان اتباع خارجی با پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرط معدل در پذیرش دانشجویان پناهنده افغانستانی و عراقی حذف گردید. به گزارش انجمن حامی، این مصوبه در کلیه آزمون های سراسری ورود به دانشگاه های ایران لازم الاجراست.

سبد خرید