انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 18 خرداد 1395

پایان یک تلاش بین المللی و آغاز یک رهیافت جهانی:  اجلاس جهاني بشردوستانه استانبول 2016

اجلاس جهاني بشردوستانه به عنوان يكي از بزرگترين اجلاس هاي دهه اخير در روزهاي 3 و 4 خرداد ماه سال 95 در استانبول تركيه برگزار شد. اين نشست در شرايطي برگزار شد كه به نظر مي رسيد به دليل شرايط امنيتي ويژه در تركيه موضوع با تاخير جدي به زمان

سبد خرید