انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 20 اردیبهشت 1395

آیین نامه جدید آموزشی اتباع خارجی، دستاورد یک دهه تلاش حامی

   حق تحصیل کودکان مهاجر و پناهنده به عنوان یک حق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق پناهندگان از مهمترین الزامات جهت رشد جامعه پناهنده و مهاجر، همواره از دغدغه های اصلی انجمن حامی و دیگر فعالان حوزه حقوق کودک بوده است. این حق از سال 83 دستخوش

برگزاری کارگاه تقویت خانواده سالم با موضوع " ارتباط موثر" در مرکز خدمات اجتماعی حامی مشهد

برگزاری کارگاه تقویت خانواده سالم با موضوع ” ارتباط موثر” در مرکز خدمات اجتماعی حامی مشهد در راستای تقویت بنیان خانواده و افزایش آگاهی های مرتبط با موضوع «تقویت خانواده سالم» در جامعه مهاجر افغانستانی، مرکز خدمات اجتماعی انجمن حامی در مشهد روز چهارشنبه 18 اردیبهشت 95 اقدام به برگزاری

برگزاری کارگاه تقویت خانواده سالم با موضوع ” ارتباط موثر” در مرکز خدمات اجتماعی حامی مشهد

برگزاری کارگاه تقویت خانواده سالم با موضوع ” ارتباط موثر” در مرکز خدمات اجتماعی حامی مشهد در راستای تقویت بنیان خانواده و افزایش آگاهی های مرتبط با موضوع «تقویت خانواده سالم» در جامعه مهاجر افغانستانی، مرکز خدمات اجتماعی انجمن حامی در مشهد روز چهارشنبه 18 اردیبهشت 95 اقدام به برگزاری

سبد خرید