انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 15 آبان 1394

قهرمانی دانش آموز افغانستانی حامی در رشته سوارکاری

نجم الدین رسولی دانش آموز افغانستانی  پایه ی پنجم مرکز شورآباد حامی در مسابقات سوارکاری  مقام قهرمانی را کسب کرد.  او که مدت سه سال است سوارکاری را به صورت حرفه ای دنبال می کند موفق به کسب مقام اول در سطح نوجوانان گردید.  

سبد خرید